REKLAMY

LOGONA

Historia firmy LOGONA jest ściśle związana z powstaniem w Niemczech w latach 70-tych środowiska preferującego naturalną, ekologiczną żywność oraz wszelkie inne ekologiczne produkty, w tym również kosmetyki. Dzisiaj kosmetyki LOGONY należą do przodujących kosmetyków naturalnych nie tylko w Niemczech ale i również w licznych krajach Unii Europejskiej, USA, krajach Ameryki Łacińskiej oraz w krajach azjatyckich. Syntetyczne środki konserwujące, zapachowe oraz barwniki nie są stosowane w kosmetykach LOGONY.

 

Kryteria jakościowe produktów LOGONY
Rozwój i produkcja wszystkich artykułów LOGONY podlegają ostrej kontroli jakościowej. Stosowane w procesie technologicznym naturalne surowce, takie jak oleje roślinne, tłuszcze, wosk, ekstrakty ziołowe, woda z płatków kwiatów jak i również olejki eteryczne i naturalne substancje zapachowe pochodzą z kontrolowanych biologicznych upraw lub dzikich zbiorów.

tl_files/ekofryzjer/zdjecia/kemon_logona/L_Haarkur.jpg
Wszystkie składniki wywodzą się z czysto naturalnych substancji, bez pochodzenia chemicznego. Produkty LOGONY nie zawierają:

  • żadnych syntetycznych środków konserwujących
  • żadnych syntetycznych substancji zapachowych
  • żadnych syntetycznych barwników

Produkcja naturalnych środków pielęgnacyjnych bez syntetycznych środków konserwujących wymaga szczególnego przestrzegania kryteriów higieniczno-sanitarnych w odniesieniu do surowców i gotowych produktów. Najmniejsze bowiem zanieczyszczenie może doprowadzić do zniszczenia całej serii produkcyjnej. Dlatego też kosmetyki LOGONY produkowane są według takiego standardu, który obowiązuje również w produkcji farmaceutycznej. Ostra mikrobiologiczna kontrola jakościowa zapewnia bardzo wysoki standard produktom LOGONY. Potwierdzają to testy regularnie przeprowadzane przez tzw. czasopismo "Oeko-Test". LOGONA nie prowadzi doświadczeń na zwierzętach i nie deleguje nikogo do tego celu. Nie stosuje też żadnych substancji pochodzących z martwych zwierząt. Wszystkie produkty pakowane są oszczędnie i ekologicznie w materiały, które nadają się do powtórnej przeróbki.

tl_files/ekofryzjer/zdjecia/kemon_logona/L_Haarpflege.jpg

 

30 lat rzetelnej kompetencji
LOGONA posiada już 30-letnie doświadczenie w produkcji kosmetyków naturalnych i naturalnych preparatów uzupełniających żywność. Wysokie kryteria jakościowe, dostosowane do najnowocześniejszego standardu techniki, ulegają nieustannie ulepszaniu przy zachowaniu ostrych wymogów ekologicznych. Postawiony sobie cel - wytwarzanie produktów służących człowiekowi, nie zanieczyszczając przy tym środowiska naturalnego - pozostał nadal pierwszoplanowym celem firmy LOGONA.  

Kontrolowany produkt kosmetyczny - znak jakościowy

BDIH - Zrzeszenie niemieckich firm przemysłowych i handlowych, zajmujących się produkcją naturalnych preparatów leczniczych, makro-mikroelementów wywodzących się z czysto naturalnych substancji, towarów pochodzenia naturalnego oraz naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych.
BDIH zostało powołane do życia jesienią 1996 roku.

W początkach lat dziewięćdziesiątych produkty naturalne cieszyły się w Niemczech coraz większym uznaniem konsumentów. „Pod płaszczykiem eko” wiele nowych firm starało się wykorzystać istniejący trend. Tak zrodziła się idea utworzenia BDIH. Zrzeszenia to definiuje po raz pierwszy w Niemczech kryteria jakościowe.

Kwalifikują one przynależność min. produktów kosmetycznych do kosmetyki naturalnej, do kosmetyki „bio”. Zrzeszenie to przeprowadza także regularną ich kontrolę.

Tylko nieliczne firmy, w tym też LOGONA zakwalifikowały się od samego początku do posiadania jakościowego znaku BDIH.

Znak ten widoczny jest na każdym opakowaniu i jest on gwarancją kontrolowanego czysto biologicznego produktu kosmetycznego.

Najważniejsze kryteria kontroli kosmetyków naturalnych
Zastosowane surowce roślinne pochodzą z kontrolowanych - biologicznych upraw (kbu) lub z kontrolowanych „dzikich zbiorów”.
Użycie surowców zwierzęcych jest dozwolone tylko, jeśli są one pozyskane od zwierząt żyjących np. wełna owcza, możliwie z ekologicznych hodowli. Wyjątek stanowią: chitosan, carmin, jedwab.
Użycie soli nieorganicznych i surowców mineralnych dozwolone jest tylko w nielicznych wyjątkach.
Do produkcji kosmetyków naturalnych można, lecz tylko z ograniczeniem, stosować takie surowce, jak np. emulgatory i tensydy uzyskiwane metodą fizyczną lub bio-technologiczną z następujących substancji naturalnych: tłuszcze, oleje i wosk, lecytyna, lanolina, sacharydy, proteiny i lipoproteiny.
Mikrobiologiczną czystość produktów zapewniają przede wszystkim naturalne systemy konserwujące. Dopuszczalne są również określone naturalno-podobne substancje konserwujące, które muszą być wówczas wykazane w składzie.
Sterylizacja surowców organicznych i produktów kosmetycznych w drodze radioaktywnego naświetlania jest niedozwolona.
Jasno sformułowane sposoby produkcji zgodne z prawami natury, docelowe uświadamianie konsumentów, całkowita rezygnacja z doświadczeń nad zwierzętami i manipulacji genetycznej, a także ekologiczna tolerancja w odniesieniu do surowców, sposobów produkcji, wyrobów gotowych i zbytu kosmetyków naturalnych - to pierwszoplanowe cele tychże wytycznych.

Nie stosuje się żadnych syntetycznych barwników, syntetycznych substancji zapachowych, silikonu, parafiny i żadnych produktów pochodzących z ropy naftowej.
Francuska normatywa  „Matieres premieres aromatique d'origin naturelle NFT 75-006” reguluje kryteria dopuszczające zastosowanie naturalnych substancji zapachowych.

Stosowanie się do powyższych kryteriów jest ściśle kontrolowane przez Niezależny Instytut Kontroli.
Działalność swą dokumentuje on znakiem „Kontrolowany produkt kosmetyczny”.


Pełne wytyczne odnoszące się do „Kontroli w kosmetyce naturalnej według BDIH” znajdziecie Państwo w Internecie w języku niemieckim pod adresem: www.kontrollierte-naturkosmetik.de